Muzeum Hlučínska

Zámek Hlučín, Muzeum Hlučínska
Zámek Hlučín s Muzeem Hlučínska

Muzeum Hlučínska je regionální muzeum jehož činnost je zaměřené na region Hlučínska a na samotné město Hlučín. Muzeum sídlí v Hlučíně, a to v místním zámku. Stálou expozicí tohoto muzea je expozice „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která představuje jak historii Hlučínska, tak život v tomto regionu. V muzeu bývají také krátkodobé výstavy.
Adresa muzea: Muzeum Hlučínska, Zámecká 4, Hlučín
Další informace o muzeu, program výstav, vstupné a otevírací dobu najdete na
https://www.muzeum-hlucinska.cz/